Možda će vam trebati stručnjak za marketing e-pošte ako ...

Bez obzira da li zapošljavate agenciju za marketing putem e-pošte ili vlastite talente; ovaj vodič će vam pomoći da procijenite trenutne napore i dobijete veću vrijednost od e-mail marketinga.