Kako preokrenuti padajuće stope angažmana putem e-pošte

Prilično je iznenađenje za većinu kompanija kad saznaju da 60% pretplatnika na prosječnoj listi e-pošte miruje. Za kompaniju sa 20,000 pretplatnika e-pošte to je 12,000 e-adresa koje su otpale. Velika većina prodavača e-pošte skamenjena je ispuštanjem jednog pretplatnika sa svoje liste. Napor potreban da bi se ovi pretplatnici prijavili bio je skup i kompanije se nadaju da će jednog dana povratiti tu investiciju. To je besmisleno,