Marketinški plan za društvene medije u 6 jednostavnih koraka

Društveni mediji nastavljaju napredovati kao umrežavanje, preslušavanje, objavljivanje, podrška i promocija preduzeća. Oglašavanje na društvenim mrežama napreduje, pružajući više metoda i napredno ciljanje koje smanjuje cijenu po angažmanu. Osnovane su platforme za preslušavanje, odgovaranje, objavljivanje, mjerenje i izvršavanje kampanja koje i dalje pružaju izvrsne ponude za preduzeća. S mnoštvom platformi društvenih medija koje su sada dostupne, lako je biti zbunjeni ili nesigurni kako se razvijati