Kontrolna lista: Kako stvoriti sadržajni sadržaj

Kako se marketinški stručnjaci fokusiraju na sadržaj koji privlači publiku, često se zateknemo da osmišljavamo i dizajniramo kampanje s malim skupinama ljudi sličnih nama. Iako marketinški stručnjaci teže personalizaciji i angažmanu, raznolikost naših poruka se prečesto zanemaruje. I, previđanjem kultura, spolova, seksualnih preferencija i invaliditeta ... naše poruke namijenjene angažiranju zapravo mogu marginalizirati ljude koji nisu poput nas. Inkluzivnost bi trebala biti prioritet u svakoj marketinškoj poruci. Nažalost,