Crunchbase Enterprise za Salesforce: Identificiranje, uvoz i sinhronizacija podataka B2B prospekta

Kompanije širom svijeta koriste Crunchbase podatke kako bi obogatile svoju bazu podataka o poslovnim izgledima, osigurale dobru higijenu podataka i svojim prodajnim timovima omogućile pristup informacijama o kompaniji koje su im potrebne da uoče mogućnosti. Crunchbase je pokrenuo novu Salesforce integraciju za sve korisnike Crunchbasea koja će omogućiti pojedincima i malim prodajnim timovima da brzo otkriju i aktiviraju na potencijalnim klijentima visokog kvaliteta. Ovo ažuriranje dolazi u posebno kritično vrijeme za prodavce - s 80% kompanija