6 primjera kako su preduzeća mogla rasti tokom pandemije

Na početku pandemije mnoge su kompanije smanjile svoje budžete za oglašavanje i marketing zbog smanjenja prihoda. Neke su kompanije mislile da će zbog masovnih otpuštanja kupci prestati trošiti pa su smanjeni budžeti za oglašavanje i marketing. Te su kompanije pokleknule kao odgovor na ekonomske poteškoće. Osim što su se kompanije kolebale da nastave ili pokreću nove reklamne kampanje, televizijske i radio stanice takođe su se borile da dovedu i zadrže klijente. Agencije i marketing