Sa kojim metrikama se mjeri efikasnost marketinga sadržaja

Budući da izgradnja autoriteta za sadržaj zahtijeva vrijeme i zamah, kompanije se često frustriraju mjerenjem efikasnosti strategije i usklađivanjem tih mjernih podataka sa prihodom. Skloni smo raspravljati o metrici u terminima vodećih pokazatelja i stvarnih mjernih podataka konverzije. Njih dvoje su povezani, ali potreban je određeni rad na prepoznavanju utjecaja - primjer - lajkova na konverzije. Možda su Facebook lajkovi više o vašem zanimljivom humoru na vašoj Facebook stranici