Smartling: Softver za usluge prevođenja, suradnje i automatizacije procesa

Ako se trgovina pokreće riječima, globalna trgovina potiče se prevođenjem. Dugmad, kolica za kupovinu i ljubavna kopija. Web stranice, e-adrese i obrasci moraju se prevesti na različite jezike kako bi marka postala globalna i dosegla novu publiku. Za to su potrebni timovi ljudi koji pažljivo upravljaju svim kanalima distribucije izvornog sadržaja; a timovima je zabranjeno obraćati se svakom podržanom jeziku. Unesite: Smartling, sistem za upravljanje prevođenjem i osnaživanje davatelja jezičkih usluga