Šta je prediktivni marketing?

Temeljni principi marketinga baza podataka su da možete analizirati i ocijeniti niz potencijalnih klijenata na osnovu njihove sličnosti sa vašim stvarnim kupcima. To nije nova premisa; za to koristimo podatke već nekoliko decenija. Međutim, proces je bio naporan. Koristili smo alate za ekstrakciju, transformaciju i učitavanje (ETL) za izvlačenje podataka iz više izvora za izgradnju centraliziranog resursa. To bi moglo potrajati sedmicama i u toku