Kritika: praćenje performansi mobilne aplikacije

Kritizam je platforma za upravljanje performansama mobilne aplikacije koja se koristi za nadgledanje, određivanje prioriteta, rješavanje problema i trend performansi vaše mobilne aplikacije. Kritika nudi realni globalni prikaz dijagnostike aplikacija i grešaka u aplikacijama na iOS, Android, Windows Phone 8, Hybrid i HTML5 aplikacijama nadgledajući milijardu aktivnih korisnika mjesečno. Kritika nadgleda preko 1 miliona instanci aplikacija, prati preko 500 milijardi učitavanja aplikacija, što dovodi do 100 događaja u sekundi i nekoliko hiljada aktivnih kupaca. Značajke uključuju: Višestruko