7 razloga zašto su olovni oblici mrtvi

I digitalni maloprodavci i prodavnice cigle i maltera uvijek su u potrazi za novim i inovativnim načinima kako prikupiti više potencijalnih kupaca i pretvoriti ih u kupce koji plaćaju. Reći da je ovo veliki izazov bilo bi nečuveno potcjenjivanje, jer je pojava Interneta učinila konkurenciju jačom za svaku zamislivu industriju. Tijekom godina maloprodaja bi na svoju web stranicu stavljala obrasce „Kontaktirajte nas“ s nadom da će se zainteresirani preglednici povezati

Šta je interaktivni marketing?

Dobar prijatelj, Pat Coyle, pita, što je to interaktivni marketing? Wikipedia ima sljedeću definiciju: Interaktivni marketing odnosi se na trend u marketingu koji se razvija, pri čemu se marketing prebacio s napora zasnovan na transakciji na razgovor. Definicija interaktivnog marketinga dolazi od Johna Deightona sa Harvarda, koji kaže da je interaktivni marketing sposobnost obraćanja kupcu, pamćenja onoga što kupac govori i ponovnog obraćanja kupcu na način koji ilustrira da pamtimo šta