Društveni mediji i Myers Briggs

Iako smo svi jedinstveni na ovaj ili onaj način, Carl Jung razvio je tipove ličnosti za koje je Myers Briggs kasnije dizajniran da ih tačno procijene. Ljudi su klasificirani kao ekstraverti ili introverti, koji osjećaju ili intuiciju, misle ili osjećaju i prosuđuju ili opažaju. CPP je napravio korak dalje i primijenio ga na platforme i korisnike društvenih medija. Istaknuti rezultati uključuju: Ekstraverti koriste mnogo vjerovatnije da će ih koristiti i dijeliti na Facebooku. Introverti