Rant: Tržište piraterija na mreži

Glazbena industrija i piratstvo, filmska industrija i bujice, novine i vijesti na mreži. Šta je sve ovo zajedničko? Ponuda, potražnja i tržište koje se mijenja. Veliki sam ljubitelj kapitalizma i prilično se naginjem slobodarskoj strani političkog spektra. Vjerujem da slobodna tržišta gotovo uvijek pronađu pravi smjer u kojem se kreću. Svaki put kad vidim kako se vlada trže protiv piraterije, razmjene datoteka i krijumčarenja, trznem se.

Veliki prekidač i Bluelock

Prije nekoliko sedmica počeo sam čitati „Veliki prekidač“ Nicholasa Carra. Evo odlomka sa web lokacije na kojoj je mrtvo: Prije stotinu godina, kompanije su prestale proizvoditi vlastitu energiju parnim strojevima i dinamom i priključile se na novoizgrađenu električnu mrežu. Jeftina energija koju ispumpavaju električna preduzeća nije samo promijenila način poslovanja. Pokrenula je lančanu reakciju ekonomskih i socijalnih transformacija koje su donijele moderni svijet