Prednosti automatizacije mobilnog marketinga

Jedan od glavnih ciljeva organizacija je uskladiti marketinški i prodajni tim tako da efikasnije komuniciraju i integriraju svoje radne procese. S jedne strane, marketingu je potrebna biblioteka resursa i postupak stvaranja potencijalnih klijenata, dok je prodaji potrebna lakoća mobilnosti i kolateral pri prodaji na dohvat ruke. Iako se aktivnosti za ove odjele mogu razlikovati, one su i dalje vrlo povezane. Tu je ideja