5 znakova da prerastate svoju MySQL bazu podataka

Krajolik upravljanja podacima je složen i brzo se razvija. Ništa ne potencira ovu evoluciju više od pojave 'super aplikacija' - ili aplikacija koje obrađuju milione korisničkih interakcija u sekundi. Faktor velikih podataka i oblaka i postaje jasno da trgovci e-trgovine trebaju novu generaciju baza podataka koja može bolje raditi i brže se skalirati. Bilo koje mrežno poslovanje bez ažurirane baze podataka vjerovatno koristi MySQL, bazu podataka koja se jedva ažurira od nje