Terenski vodič za kretanje kroz društvene medije

Ova infografija iz Lemonlyja i 9cloudsa koja pruža uvid u navigaciju društvenim mrežama prilično je jedinstvena. Cilj je bio dati jasnu sliku kako bih odgovorio na tri pitanja koja je 9cloud uvijek dobivalo - Koje mreže bih trebao koristiti? Zašto da koristim Pinterest ili Google Plus ili [ubaci mrežu]? Koja je mreža najbolja za moje poslovanje? Infografika društvenih medija uključuje ključne statistike, ciljna tržišta, publiku i vremensko opredjeljenje za svaku mrežu.