Periodni sustav marketinga sadržaja

Prije samo deset godina sadržajni marketing činio se mnogo jednostavnijim, zar ne? Članak sa slikom učinio je čuda i mogao bi se koristiti u direktnoj pošti objavljenoj na web stranici kompanije. Premotajte unaprijed i postaje prilično složen prostor. Ova vizualizacija prostora marketinga sadržaja kao periodnog sustava prilično je genijalna. Producirao ga je Chris Lake, direktor razvoja proizvoda u Econsultancy. Kliknite na pregled na našem