Integracija DMP-a: poslovanje zasnovano na podacima za izdavače

Radikalno smanjenje dostupnosti podataka treće strane znači manje mogućnosti za bihevioralno ciljanje i pad prihoda od oglašavanja za mnoge vlasnike medija. Da bi nadoknadili gubitke, izdavači moraju smisliti nove načine pristupanja korisničkim podacima. Angažiranje platforme za upravljanje podacima može biti izlaz. U naredne dvije godine tržište oglašavanja postupno će ukinuti kolačiće trećih strana, što će izmijeniti tradicionalni model ciljanja korisnika, upravljanje oglasnim prostorima,