TubeMogul: Planiranje i kupovina digitalnih video oglasa preko kanala

eMarketer je predvidio da će prosječna raspodjela budžeta za potrošnju na oglašavanje biti 88% za TV, 7% za digitalni video i 5% za mobilni video. S tako brzim rastom gledanja drugog ekrana i mobilnih videozapisa, TubeMogul je otkrio da omogućavanje višekanalne strategije može povećati svijest i smanjiti ukupne troškove oglašavanja po gledaocu. U stvari, u studiji slučaja Hotels.com, TubeMogul je otkrio da je opoziv poruka za 190% veći za one koji su oglas vidjeli samo na TV-u, a za 209% veći