Maksimizirajte svoje marketinške napore za 2022. uz upravljanje pristankom

2021. je bila jednako nepredvidiva kao i 2020., jer mnoštvo novih pitanja predstavlja izazov maloprodajnim trgovcima. Marketinški stručnjaci će morati da ostanu agilni i da odgovore na stare i nove izazove dok pokušavaju da urade više sa manje. COVID-19 je nepovratno promijenio način na koji ljudi otkrivaju i kupuju – sada dodajte složene snage varijante Omicron, poremećaje lanca opskrbe i promjenjivo raspoloženje potrošača u ionako komplikovanu slagalicu. Trgovci na malo koji žele uhvatiti zaostalu potražnju jesu

Marketinški izazovi - i rješenja - za 2021

Prošla godina bila je trbava za tržnike, prisiljavajući kompanije u skoro svakom sektoru da okrenu ili čak zamijene čitave strategije suočavajući se sa nedokučivim okolnostima. Za mnoge je najzapaženija promjena bio utjecaj postojećeg socijalnog udaljavanja i skloništa, što je stvorilo ogroman skok u kupovini putem interneta, čak i u industrijama u kojima e-trgovina ranije nije bila toliko izražena. Ova promjena rezultirala je prepunim digitalnim pejzažom, a sve više organizacija borilo se za potrošače