Mediafly: Omogućavanje prodaje od kraja do kraja i upravljanje sadržajem

Carson Conent, izvršni direktor kompanije Mediafly, podijelio je sjajan članak koji je odgovorio na pitanje Šta je angažman prodaje? kada je u pitanju identifikacija i pronalaženje platforme za angažman u prodaji. Definicija prodajnog angažmana je: Strateški, kontinuirani proces koji svim zaposlenicima koji se okreću klijentima pruža mogućnost da dosljedno i sistematski vode vrijedan razgovor s pravim skupom kupaca u svakoj fazi korisničkog životnog ciklusa rješavanja problema radi optimizacije povratak