Mobilni marketing: sa ovim primjerima pogledajte pravi potencijal

Mobilni marketing - to je nešto za što ste možda već čuli, ali, sasvim moguće, za sada to ostavljate na pozadini. Napokon, toliko je različitih kanala dostupnih za preduzeća, nije li mobilni marketing onaj koji se može zanemariti? Svakako - možete se koncentrirati na 33% ljudi koji umjesto toga ne koriste mobilne uređaje. Očekuje se da će upotreba mobilnih uređaja na globalnom nivou porasti na 67% do 2019. godine, a mi smo