Celtra: Automatizirajte postupak kreativnog dizajna oglasa

Prema Forrester Consultingu, u ime Celtre, 70% prodavača troši više vremena na stvaranje digitalnih reklamnih sadržaja nego što bi to više voljeli. Ali ispitanici su primijetili da će automatizacija kreativne produkcije imati glavni utjecaj u sljedećih pet godina na dizajn kreativnog oglasa, a najviše će utjecati na: Obim oglasnih kampanja (84%) Poboljšanje efikasnosti procesa / radnog toka (83%) Poboljšanje relevantnosti kreativnosti 82%) Poboljšanje kvaliteta kreativnosti (79%) Šta je platforma za kreativno upravljanje? Kreativna platforma za upravljanje